Bình Định: BĐBP tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

14:43 | 29/07/2022

Ngày 29-7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Báo cáo viên BĐBP tỉnh giới thiệu và phân tích chuyên sâu về nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam.

Tham dự hội nghị gồm có thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định; các phòng, văn phòng Bộ Chỉ huy; Đồn trưởng, Chính trị viên các đồn Biên phòng trong BĐBP tỉnh; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các sở, cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu và phân tích chuyên sâu về nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; nội dung cơ bản của các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam.

Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam; xem phim tài liệu về quá trình xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam; nội dung cơ bản của Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 02/12/2021 của Chính phủ Quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng; nội dung cơ bản của Thông tư số 163/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định nhiệm vụ các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới thường xuyên và quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng; Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ Biên phòng.

Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tuyên truyền, phổ biển Luật Biên phòng Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh mong muốn các báo cáo viên tham gia tiếp tục tích cực nghiên cứu, nắm vững các nội dung; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để Luật Biên phòng Việt Nam được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Sau hội nghị tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, nhất là khu vực biên giới. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết và nhu cầu tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam, từ đó tiếp tục phổ biến sát với từng đối tượng.

Công Tường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan