Bình Phước: Nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng đất tại 2 huyện Đồng Phú, Chơn Thành

07:20 | 05/08/2022

Ngày 3/8, Thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết vừa ban hành kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại huyện Đồng Phú và huyện Chơn Thành trong năm 2019 và 2020.

Tại huyện Đồng Phú, Thanh tra tỉnh Bình Phước ghi nhận một số hạng mục công trình đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng không thực hiện hoặc chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và chuyển mục đích theo quy định; một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa phù hợp và đạt tỷ lệ còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Bình Phước từng gây tiếng vang lớn trong cơn sốt đất.

Xử lý chưa triệt để, tình trạng thay đổi hiện trạng sử dụng đất còn diễn ra trên địa bàn các xã như: Đồng Tiến, Tân Lợi…; việc lập phê duyệt, điều chỉnh bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020, 2021 của một số thửa đất tại xã Đồng Tiến chưa đúng với tình hình thực tế so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân.

Việc thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu là chưa đúng với quy định với số tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Tại huyện Chơn Thành, thanh tra cũng nêu rõ về việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện còn chậm, thấp; việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 còn chậm so với quy định.

Trong quá trình lập hồ sơ chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành đã để xảy ra một số thiếu sót như tờ trích lục bản đồ địa chính không có chữ ký của giám đốc chi nhánh, phiếu chuyển thông tin địa chính đã ghi sai diện tích đất chuyển nhượng; việc giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm trễ.

Việc Thanh tra tỉnh Bình Phước đã có kết luận, nêu ra nhiều thiếu sót, sai phạm về việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn 2 huyện nói trên là việc rất cần thiết. Các thành phố, thị xã, huyện khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước cần thực hiện đúng các quy định trong quản lý và sử dụng đất đai đúng với quy định của nhà nước.

Thế Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan