Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”

08:27 | 29/09/2022

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi thư kêu gọi tới các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” trung ương và địa phương; thiết thực chăm lo giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài đã quan tâm ủng hộ giúp đỡ người nghèo như: Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, trực tiếp hỗ trợ làm nhà, khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, làm đường, trường học và các công trình dân sinh…

Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có ý nghĩa thiết thực về kinh tế – xã hội, giàu tính nhân văn, cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên hiện nay, cả nước vẫn còn gần 2,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ hơn 9% số hộ trong cả nước). Mặt khác, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Hàng triệu hộ nghèo đang rất cần được hỗ trợ về nhà ở và sinh kế để ổn định đời sống; hàng nghìn thôn bản, xã đặc biệt khó khăn đang cần được quan tâm giúp đỡ.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” trung ương và địa phương; thiết thực chăm lo giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã quan tâm giúp đỡ người nghèo trong suốt thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và trong thời gian tới.

Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ theo hướng dẫn sau:

Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trung ương

1. Tiếp nhận qua tài khoản Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam

  • Số tài khoản: 03001010608289
  • Tại Ngân hàng Maritime Bank – Chi nhánh Trần Thái Tông

2. Tiếp nhận qua tài khoản Ngân hàng Chính sách xã hội:

  • Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo” trung ương
  • Số tài khoản: 1000001000171717
  • Tại Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Tiếp nhận qua tài khoản Kho bạc Nhà nước:

  • Tên tài khoản: Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  • Số tài khoản: 3761.0.9054386.91046
  • Tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt: Phòng Kế hoạch – Tài chính (phòng 109, phòng 111), Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 02439288480.

Hồng La

Bài viết liên quan