Chuyển đổi 684ha đất phi nông nghiệp sang đất ở TP.HCM được lợi gì?

17:11 | 20/05/2023

TTV – Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM có văn bản trình UBND Tp.HCM phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn. Mong muốn chuyển đổi 684ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Để có kết quả thực hiện tốt hơn giai đoạn trước đối với kế hoạch sử dụng đất 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2025) của Tp.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường TP đã có văn bản trình UBND Tp.HCM cụ thể như sau:

Về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025, Sở TNMT Tp.HCM trình chỉ tiêu phân bổ 102.191ha đất nông nghiệp, 106.750ha đất phi nông nghiệp và 598ha đất chưa sử dụng.

Về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, Tp.HCM đặt chỉ tiêu chuyển 9.867ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng 4.480ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 684ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM có văn bản trình UBND Tp.HCM phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn

Đối với mong muốn chuyển đổi 684ha đất phi nông nghiệp sang đất ở, Sở TNMT đã chỉ ra những mặt tích cực mà Thành phố có lợi như:

Sẽ góp phần thúc đẩy nhanh được những vấn đề về tái định cư tại chỗ cho tất cả những người bị thu hồi đất và phần đất dôi dư được bán đấu giá.

Khuyến khích các Nhà đầu tư thực hiện tốt di dời tháo dỡ cải tạo và xây dựng mới các dự án thay thế những chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 bằng cách hỗ trợ tín dụng, tiền sử dụng đất và bồi thường…

Đặc biệt việc rà soát điều chỉnh ranh giới rừng phòng hộ Cần Giờ (tại khu vực cù lao Phú Lợi) đã xác định được ranh giới, diện tích theo quyết định số 173 của Thủ tướng.

Để thực hiện có kết quả phương án kế hoạch sử dụng đất 5 năm, TP đề ra các giải pháp bao gồm đẩy nhanh quá trình thu hồi đất vùng phụ cận các dự án phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố giai đoạn 2016-2021 chưa như mong đợi.

Cụ thể, trong quá trình lập quy hoạch, chưa xác định được thời gian, tiến độ xây dựng các công trình của các ngành và địa phương đã đăng ký.

Đến năm 2020, trên địa bàn Tp.HCM vẫn còn 562 công trình, dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa thực hiện. Trong đó, 117 dự án thuộc lĩnh vực giao thông; 73 dự án phát triển đô thị; 31 dự án công nghiệp; 29 dự án giáo dục; 18 dự án thương mại, dịch vụ…

Các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch, kế hoạch các ngành có sử dụng đất chưa thật sự đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác như quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành có sử dụng đất.

Công Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan