Hàng loạt cơ quan, đơn vị tỉnh Gia Lai kiểm điểm, thu hồi tiền do sai phạm

08:18 | 04/08/2022

Ngày 3/8, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo giám đốc 4 sở và Văn phòng UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong việc cải tạo, sửa chữa các công trình để xảy ra sai sót, vi phạm.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận về việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc từ năm 2015-2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai một trong những đơn vị sai phạm.

Qua thanh tra, phát hiện từ năm 2015-2020, các đơn vị trên làm chủ đầu tư đã tiến hành sữa chữa các công trình bằng nguồn ngân sách nhà nước. Trong quá trình triển khai đã có nhiều thiếu sót trong việc kiểm tra hồ sơ thiết kế – dự toán, giám sát thi công, kiểm tra hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán và nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ, để xảy ra những vi phạm.

Trong đó, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo sai phạm 556 triệu đồng, Sở Giao thông vận tải 164 triệu đồng, Văn phòng UBND tỉnh hơn 104 triệu đồng, Sở Tư pháp và Sở Xây dựng mỗi đơn vị hơn 10 triệu đồng.

Trách nhiệm chính đối với các sai phạm nêu trên thuộc về các chủ đầu tư là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát công trình và đơn vị thi công.

Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong việc thực hiện cải tạo, sửa chữa các công trình để xảy ra vi phạm. Ngoài ra, thu hồi số tiền sai phạm nộp vào ngân sách nhà nước.

Hữu Nguyễn

Tags: Gia Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan