Huyện Cư M’gar từng bước đi lên đổi mới cơ cấu kinh tế tạo đà phát triển

11:06 | 05/11/2022

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy cùng quyết tâm của chính quyền và Nhân dân huyện Cư M’gar. Trong 9 tháng năm 2022 địa phương này đã đạt được nhiều kết quả, phấn đấu xây dựng một huyện đổi mới toàn diện.

Kinh tế phục hồi và phát triển!

Trong 9 tháng năm 2022, huyện Cư M’gar gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan mang lại như thời tiết diễn biến phức tạp, tình trạng nắng nóng trên diện rộng xảy ra liên tiếp, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid 19… Các yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân địa phương.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của UBND tỉnh Đắk Lắk, sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy. Chính quyền và Nhân dân huyện Cư M’gar đã cùng nhau nỗ lực thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội năm 2022. Nhờ vậy, trong 9 tháng năm 2022 nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đã đạt được một số kết quả quan trọng. Kinh tế địa phương đã phục hồi và đang trên đà phát triển.

Phấn đấu vượt kế hoạch

Với quyết tâm phát triển huyện Cư M’gar ngày càng giàu đẹp và văn minh, trong 3 tháng cuối năm 2022, UBND huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra tình hình sản xuất mùa vụ năm 2022; làm tốt công tác dự báo tình hình sâu bệnh hại để kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý sâu bệnh hại trên cây trồng; chủ động thực hiện việc điều tiết nước phục vụ sản xuất, công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2022, thường xuyên kiểm tra hồ đập nước mùa mưa bão; phối hợp hướng dẫn tái đàn và kiểm soát đàn lợn, giám sát tái đàn trong chăn nuôi, kiểm soát việc nhập vào nuôi và xuất gia cầm của các trang trại; hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết các nhu cầu về đăng ký biến động đất đai, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị 01/2013/CTUBND của UBND huyện nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra năm 2022; kiểm tra công tác Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn, triển khai thẩm định hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch…

Rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; triển khai đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023; tiếp tục kiểm tra, tổng hợp báo cáo thực trạng phát triển điện năng lượng mặt trời trên địa bàn các xã thị trấn; triển khai các thủ tục đấu thầu quản lý chợ Quảng phú; hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai công tác quản lý Nhà nước về thương mại, dịch vụ; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hành lang an toàn đường bộ, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch đã được duyệt…

Tập trung triển khai các biện pháp thu thuế, nợ thuế, chống thất thu, quản lý tốt các nguồn thu, thực hiện tốt công tác kiểm soát, điều hành, cân đối ngân sách theo kế hoạch được giao…; bám sát và rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng đã giao năm 2022 chưa đạt hoặc đạt thấp tiếp tục triển khai thực hiện; giải ngân các chương trình tín dụng, đẩy mạnh cho vay theo Nghị quyết số: 11/NQ-CP của Chính phủ và Nghị đinh số: 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về cho vay hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; thu nợ đến hạn, huy động tiền gửi tiết kiệm và đẩy mạnh thu nợ quá hạn.

Tiếp tục triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện công trình Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột (đoạn đi qua địa bàn huyện); đường giao thông liên xã Cư M’gar đi thôn 6, xã Quảng Hiệp…; Triển khai thực hiện các dự án: khu dân cư đường Nguyễn Thị Minh Khai thị trấn Quảng Phú; nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn huyện, hạng mục: Cửa xả, cống xả; tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 01 thửa đất tại thị trấn Quảng Phú; triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 77 lô thửa tại Khu dân cư TDP 8 thị trấn Quảng Phú.

Vân Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan