[Inforgraphic] Đại dịch COVID-19 đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào?

14:23 | 08/09/2021
Thế giới đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Môi trường, thói quen, mối quan hệ của con người đều bị thay đổi để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan