Lâm Đồng: Hai văn bản liên quan đến tách thửa, hợp thửa bị chấm dứt hiệu lực

21:55 | 26/05/2023
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 4464/UBND-ĐC1 về tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh, với nội dung chấm dứt hiệu lực của hai văn bản trước đó liên quan đến vấn đề này.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc, điều chỉnh quy định về giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh (theo ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp); căn cứ kết luận cuộc họp giao ban của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 493/TP-VP ngày 23/5, UBND tỉnh quyết định chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh gồm:

Văn bản số 4911/UBND-ĐC ngày 5/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh; văn bản số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh theo hướng:

Một góc thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa (chỉ những nội dung quy định UBND cấp tỉnh phải ban hành); bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông (do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các Luật khác liên quan); bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án (do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Luật khác liên quan); một số nội dung khác phù hợp theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

Trước đó, trên địa tỉnh đã xuất hiện những trường hợp hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, nhưng thực chất hình thành các khu, điểm dân cư mới và giới thiệu, quảng cáo, giao dịch tương tự các dự án bất động sản mà phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Vì thế, ngay đầu năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định ban hành văn bản 473/UBND-ĐC về việc tạm dừng việc tiếp nhận xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 5/7/2022, tỉnh lại ban hành văn bản 4911/UBND-ĐC và ngày 16/3/2023 ban hành văn bản số 1952/UBND-ĐC1 đều liên quan tới tách thửa đất, hợp thửa đất.

Tuy nhiên, hàng loạt văn bản với các quy định cũng gây khó khăn cho người dân có nhu cầu, nhất là phục vụ mục đích chính đáng của gia đình như: xây dựng nhà ở, trang trải kinh phí sinh hoạt, khám chữa bệnh chăm sóc sửc khỏe, việc học hành cho con, đầu tư ngành nghề khác để phát triển kinh tế gia đình. Do vậy, với những quyết định mới của UBND tỉnh về vấn đề liên quan có thể là một tín hiệu tốt cho trường hợp có nhu cầu giải quyết đúng quy định.

Thế Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan