“Ngâm” dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai bị thu hồi đất

17:20 | 29/05/2023

TTV- Không triển khai xây dựng công trình dự án, chưa đưa đất vào sử dụng, Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã bị UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thu hồi gần 13.000 m2 đất tại huyện Vĩnh Cửu.

Ngày 24/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai. Tổng phần diện tích 12.958 m2 đất bị thu hồi thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để thực hiện dự án Nhà máy gạch Tân An.

Lý do thu hồi đất là trước đó Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, sau thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai xây dựng công trình của dự án, chưa đưa đất vào sử dụng, vi phạm Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh Đồng Nai giao Chủ tịch UBND xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) có trách nhiệm giao quyết định thu hồi cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi diện tích 12.958,0 m2 đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của doanh nghiệp này thực hiện dự án Nhà máy gạch Tân An.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai khẩn trương di dời tài sản, thiết bị trên đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu quản lý. Đồng thời, công ty này phải bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai để thực hiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn thực hiện hoàn thành việc di dời tài sản, thiết bị, bàn giao đất và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 60 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi.

Về trách nhiệm thực hiện, UBND tỉnh Đồng Nai giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An có trách nhiệm giao quyết định thu hồi này cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; trường hợp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân An, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Tân An.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có trách nhiệm công bố quyết định thu hồi đất đến Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết chấp hành. Đồng thời Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; cắm mốc ranh giới khu đất để quản lý.

Thu hồi 13.000 m2 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai do không triển hhai

Cục thuế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo quy định.

UBND huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm đôn đốc việc di dời tài sản, thiết bị trên đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để bàn giao đất theo quy định. Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng vả Vật liệu Đồng Nai không chấp hành việc di dời, giao UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Vừa qua, ngày 23/5, tỉnh Đồng Nai cũng ban hành quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc thu hồi 55.443 m2 đất tại phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, của Công ty cổ phần Tràng An để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư và khu tái định cư. Lý do thu hồi là do Công ty cổ phần Tràng An tự nguyện trả lại đất.

  • Đồng Nai thu hồi đất một số dự án chậm triển khai 
      Từ năm 2014 đến cuối năm 2022, cơ quan chức năng tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận 65 dự án, công trình vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 15/11/2022), với tổng diện tích tổng diện tích đất trên 2.319 ha.
    • Trong đó, 50 trường hợp ghi nhận tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ đầu tư, 9 trường hợp không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục, 6 trường hợp đã triển khai, còn vướng mắc bồi thường, thủ tục đất đai…
    • Kết quả xử lý, UBND tỉnh Đồng Nai đã gia hạn tiến độ sử dụng đất cho 42 dự án với tổng diện tích hơn 539 ha.
    • Đặc biệt, trong các dự án công trình vi phạm, tỉnh quyết định thu hồi 10 dự án treo cả chục năm với tổng diện tích gần 24 ha. Trong đó, có đến 5 dự án dù đã được gia hạn nhưng khi hết thời gian gia hạn vẫn không triển khai.

 

Định An

Bài viết liên quan