“Quản trị dịch vụ văn hóa” – sách “gối đầu giường” của người yêu văn hóa

19:37 | 04/12/2021
“Thực tế cho thấy nguồn tài liệu mang tính chất tổng quát, kết nối giữa vấn đề quản trị - pháp lý và thực tiễn kinh doanh dịch vụ văn hóa có giá trị tham khảo cho công tác giảng dạy, nghiên cứu ở Việt Nam không nhiều. Vì vậy, cuốn sách “Quản trị dịch vụ văn hóa” của nhóm tác giả Bùi Hoài Sơn - Nguyễn Hồ Phong thật sự hữu dụng” - Đây là lời giới thiệu của PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng, nguyên Phó Hiệu trường trường Đại học văn hóa TPHCM đã giới thiệu về sách “Quản trị dịch vụ văn hóa”.

Sách Quản trị dịch vụ văn hóa

Dịch vụ văn hóa, hay nói đầy đủ hơn là các dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa là vấn đề không còn mới mẻ với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước có ngành công nghiệp văn hóa phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,… Ở Việt Nam, từ sau năm 1986, sự thay đổi từ mô hình kinh tế bao cấp, sang kinh tế nhiều thành phần đã tạo điều kiện để ngành kinh tế dịch vụ phát triển, trong đó, dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa là một bộ phận hữu cơ. Hưởng lợi từ nền kinh tế thị trường, cũng như những chính sách của Nhà nước, trong những năm gần đây, dịch vụ văn hóa ở Việt Nam phát triển ngày càng mạnh mẽ,  đặc biệt từ khi Chính phủ Việt Nam ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trước bối cảnh trên, các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội & Nhân văn đã không đứng ngoài cuộc. Nhiều trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu đã xây dựng và tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành liên quan trực tiếp, gián tiếp đến dịch vụ văn hóa.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng viết trong lời giới thiệu cuốn sách “Thực tế cho thấy nguồn tài liệu mang tính chất tổng quát, kết nối giữa vấn đề quản trị – pháp lý và thực tiễn kinh doanh dịch vụ văn hóa có giá trị tham khảo cho công tác giảng dạy, nghiên cứu ở Việt Nam không nhiều. Vì vậy, cuốn sách “Quản trị dịch vụ văn hóa” của nhóm tác giả Bùi Hoài Sơn – Nguyễn Hồ Phong thật sự hữu dụng”.

Sách có cấu trúc 3 chương, cung cấp cho đọc giả cái nhìn Tổng quan về quản trị dịch vụ văn hóa ở Việt Nam (Chương 1); Quản trị hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa ở Việt Nam (Chương 2) và thực tiễn Hoạt động kinh doanh một số dịch vụ văn hóa ở Việt Nam (Chương 3).

Thạc sĩ Nguyễn Hồ Phong và đạo diễn Hoàng Duẩn trong một chuyến đi thực tế cùng sinh viên Đại học văn hóa TP.HCM tại Gia Lai

Là người có những trải nghiệm từ công tác hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thực tiễn cũng như đào tạo, thạc sĩ – đạo diễn Hoàng Duẩn cho biết “Đây là cuốn sách có giá trị khoa học và thực tiễn cao, không chỉ dành cho đối tượng là sinh viên Đại học, Cao đẳng mà còn có ích cho công tác nghiên cứu, quản lý tại các thiết chế văn hóa trong và quốc doanh, các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong thời đại mà Công nghiệp văn hóa đang được định hình và phát triển tại Việt Nam”.

Thạc sĩ Nguyễn Hồ Phong và đạo diễn Hoàng Duẩn trong một chuyến đi thực tế cùng sinh viên Đại học văn hóa TPHCM tại Bình Thuận

Diệu Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan