Bài viết liên quan

TPHCM, Hải Phòng kiểm soát tốt, diễn tiến dịch chỉ còn đáng ngại ở Hà Nội, Đà Nẵng

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết tổ hội chẩn điều trị bệnh nhân nặng đã hội chẩn 2 phiên về biện pháp hỗ trợ cho 4 ca bệnh Covid-19 có chuyển biến nặng qua hệ thống Telehealth. Các ca bệnh nhẹ hơn thì Vĩnh Phúc, Bắc Ninh đều có bệnh viện dã chiến.