Bài viết liên quan

Chiêm ngưỡng viên kim cương vàng to nhất thế giới từng xuất hiện trên cổ 3 minh tinh

Viên kim cương màu vàng được phát hiện trong một mỏ thuộc địa ở Kimberley, Nam Phi, vào năm 1877 - vào thời điểm đất nước và các mỏ nằm dưới sự cai trị của thực dân Anh. Khi đó, những người lao động nhập cư chủ yếu là người da đen phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, mức lương thấp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nên được gọi bằng thuật ngữ ''kim cương máu''.