Bài viết liên quan

Chính phủ công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia: Tư duy mới, tầm nhìn mới để tìm kiếm không gian, cơ hội phát triển mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu tiên được xây dựng ở nước ta, với tư duy mới, tầm nhìn mới để tìm kiếm không gian, cơ hội phát triển mới, tạo nên những giá trị

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA: Cần đồng bộ các giải pháp để xử lý hiệu quả trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, tại thời điểm hiện nay khó khăn lớn nhất nổi lên của doanh nghiệp bất động sản là tình trạng thiếu dòng tiền, thiếu thanh khoản nghiêm trọng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội