Bài viết liên quan

Cư Jút – Đắk Nông: Các trang trại nuôi heo xả thải vô tội vạ ra môi trường, chính quyền địa phương… làm ngơ?

Các trang trại nuôi heo trên địa bàn thôn Nam Tiến xã Ea Pô xả thải vô ý thức ra các dòng suối tự nhiên khiến môi trường nước và không khí đang bị ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sức khỏe và tinh thần người dân nơi đây. Theo