Bài viết liên quan

“Một mẩu rừng cho bạn” – góc nhìn của trẻ em với môi trường

Ngày 23/7, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) cùng Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) tổ chức buổi họp báo trực tuyến giới thiệu cuốn sách Một mẩu rừng cho bạn của 3 tác giả Nguyệt Linh - Anh Kiệt - Khánh Ngọc. Cả 3 tác giả này đều là học sinh lớp 7 Trường Marie Curie Hà Nội.