Bài viết liên quan

61 năm quan hệ Việt Nam – Lào: Quan hệ đặc biệt qua những dự án đầu tư

Trong những năm qua, Lào luôn là quốc gia thu hút nhiều nhất vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Ngoài việc gần gũi về mặt địa lý, lý do lớn nhất không chỉ đến từ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, mà còn đến từ tiếng gọi của trách nhiệm đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước anh em.