Bài viết liên quan

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến toàn cầu “Win-Win Future”: Số hóa điện lực năm 2025

Tại hội nghị trực tuyến “Tương lai win-win: Số hóa điện lực 2025” do Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến toàn cầu “Tương lai Win-Win do Huawei Digital Power tổ chức, các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã chia sẻ các kinh nghiệm và giải pháp nên ứng phó với những cơ hội và thách thức như thế nào trước những thay đổi trong thế giới số, dưới sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và nền kinh tế số.