Bài viết liên quan

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh lần 2 năm 2022

Chiều ngày 09/12/2022, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh được Đảng ủy – UBND – UB. MTTQVN phường tổ chức nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp phải trong quá trình hoạt động tại địa phương.