Vốn cho doanh nghiệp – bài toán khó giải!

Sau đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp chật vật với bài toán khát vốn trong công tác phục hồi sản xuất và kinh doanh. Việc thiếu vốn đã đẩy lãi suất cho vay tăng cao, doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn, bị động trước kế hoạch kinh doanh trong những tháng cuối năm. Giải quyết vấn đề về vốn đang là câu hỏi khó đối với thị trường tiền tệ