Bài viết liên quan

Thủ tướng: Sự cố gắng của mỗi doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia sẽ là hạt nhân xây dựng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự cố gắng của mỗi doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia sẽ là những hạt nhân góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Chúng ta tin tưởng rằng, hai tiếng “Việt Nam” gắn với hình ảnh sản phẩm, dịch vụ uy