Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên

Ngày 1/7/2022 tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 và kết luận số 12-NQ/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. Cùng tham