Bài viết liên quan

Những Albert Thừa thời nay

Năm 2020, ngành giáo dục nói riêng, dư luận xã hội nói chung ngán ngẩm trước vụ việc bị phanh phui: Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh mà không qua đào tạo (gọi là bằng giả) cho hàng trăm người là đảng viên, công chức, viên chức…để hợp pháp hoá hồ sơ tiến thân qua các cửa ải thi tuyển hoặc làm luận án tiến sĩ, thạc sĩ. Hàng loạt nhân vật cho và nhận bằng giả đang trở thành đối tượng của vụ án đáng xấu hổ liên quan đến học hành vào cuối thập niên thứ 2 của thế kỷ 21.