TP.HCM: Các dự án đầu tư công dưới 120 tỷ đồng được quận tự quyết

14:35 | 24/05/2023

TTV- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công dưới 120 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư nhóm C, trừ dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng. Theo đó, Chủ tịch quận được quyết định dự án công mức dưới 120 tỷ đồng nhằm gỡ khó về vốn cho các công trình giao thông, y tế, giáo dục ở địa bàn.

Đây được cho là một quyết định tháo gỡ các vướng mắc khiến việc triển khai các dự án đầu tư công ở các quận bị nghẽn thời gian qua. Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, thẩm quyền này được giao về cho các sở, ngành, cho dù có những dự án quận hoàn toàn có thể đảm đương.

TP.HCM: Các dự án đầu tư công dưới 120 tỷ đồng được quận tự quyết
Quận ở TP.HCM được quyết định dự án đầu tư dưới 120 tỷ đồng

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 29/5/2023 đến hết ngày 31/12/2025. UBND TP chấm dứt các nội dung ủy quyền khác trái với quy định nêu trên kể từ ngày ban hành quyết định này.

Như vậy, chủ tịch UBND các quận sẽ được thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của “người có thẩm quyền quyết định đầu tư” theo Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan.

Ngoài nội dung uỷ quyền nói trên, thành phố còn quyết định sửa đổi nguyên tắc chọn cơ quan được quyền lập hồ sơ thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư với dự án đầu tư công.

Cụ thể, đối với các dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực và các dự án nhóm C, sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, chủ tịch thành phố có thể quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho UBND cấp huyện để lập hồ sơ, trình thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi.

Nếu dự án đầu tư công nhóm B, C thuộc thẩm quyền thì chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công mà không phải để cơ quan khác thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi và kinh tế kỹ thuật như trước đây…

    • Theo Luật Đầu tư công năm 2019, dự án đầu tư công nhóm A gồm các dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỉ đến hơn 2.300 tỉ đồng; nhóm B từ 45 tỉ đến dưới 2.300 tỉ đồng; nhóm C từ dưới 45 tỉ đến dưới 120 tỉ đồng

Thái Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan