TPHCM: Phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”

18:08 | 09/10/2021
Ngày 9/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Trung tâm An sinh TP tổ chức chương trình phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2021) và ra mắt chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” với chủ đề “Triệu người có giúp nhiều người khó”…

Nhân tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2021, phát động, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tham gia chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 ổn định cuộc sống trong điều kiện bình thường mới. Đồng thời, ra mắt chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” trên ứng dụng An sinh của Trung tâm an sinh TP, nhằm huy động các nguồn lực xã hội, chung tay giúp đỡ những người thật sự khó khăn trên địa bàn TP.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cho biết: “Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo” từ ngày 17/10/2021 đến ngày 18/11/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, nhằm kêu gọi những tấm lòng, sự chung tay giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở ngoài nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, người yếu thế… có điều kiện sớm ổn định, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Việc ra mắt chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” với chủ đề “Triệu người có giúp nhiều người khó” trên ứng dụng An sinh của Trung tâm An sinh TP mang một ý nghĩa rất quan trọng, là hành động thiết thực của lãnh đạo TP hướng đến công tác an sinh xã hội, lấy lợi ích chính đáng của người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động.

Nhân Lê

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan