Xã Hoà Phú (TP Buôn Ma Thuột): đẩy mạnh công tác kinh tế, xã hội trong 3 tháng cuối năm

13:48 | 27/10/2022

Để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị quyết của Đảng ủy- HĐND xã năm 2022 đã đề ra, UBND xã đề nghị các ban ngành- đoàn thể, cấp ủy chi bộ, trưởng 15 Thôn, Buôn ngoài những nhiệm vụ thường xuyên của ban ngành mình, cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực trong 3 tháng cuối năm.

Trụ sở UBND xã Hoà Phú.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Hoà Phú cho biết, 3 tháng cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh tế, xã hội để đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Trong đó, về kinh tế, tập trung chỉ đạo thu hoạch cà phê, sắn và các loại cây trồng khác của vụ Hè thu. Tích cực phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất được giao, giám sát, kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch, kiện toàn ban phát triển để xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 15 thôn, buôn. Phối hợp với các ngành chuyên môn cấp trên mở các lớp tập huấn cho nông dân về kiến thức chăn nuôi, trồng trọt. Có kế hoạch giữ vững và phát triển ổn định tình hình chăn nuôi, bảo vệ đàn gia súc gia cầm sạch bệnh. Làm tốt công tác chăm sóc rừng trồng, kế hoạch phòng chống cháy rừng vào mùa khô 2022-2023.

Về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, nhằm không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi người, quản lý tốt đất đai và xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. Rà soát công việc tồn đọng để tập trung giải quyết. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc sống xanh, sạch, đẹp. Chỉ đạo trưởng 15 thôn, buôn khi phát hiện các trường xây dựng nhà trái phép phải kịp thời báo cáo UBND xã để xử lý. Phối hợp cùng các tổ trật tự xây dựng tăng cường công tác bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, kiểm tra  xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai.

Về công tác thu ngân sách, cần tập trung phối hợp cùng bộ phận có liên quan chuẩn bị hồ sơ và tổ chức họp triển khai kế hoạch thu huy động đường đồi đất đỏ và thu công trình sửa, chữa nâng cấp cải tạo cầu và đường thôn 11 đi cánh đồng tháng 10 xã Hòa Phú. Thực hiện theo Nghị quyết của Đảng ủy và sự lãnh đạo trực tiếp của UBND, tiếp tục lên kế hoạch thu theo chỉ tiêu thu còn lại của năm 2022. Phối hợp cùng Cấp ủy, trưởng 15 thôn, buôn thực hiện quyết liệt công tác thu thuế, thu huy động nhân dân đóng góp và thu các khoản quỹ đạt chỉ tiêu giao năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; xây dựng dự toán ngân sách năm 2023; thực hiện các giải pháp điều hành ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2022 đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Chủ tịch UBND xã Hoà Phú cho biết, 3 tháng cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh tế, xã hội để đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Về văn hoá, xã hội, chỉ đạo các trường thi đua dạy tốt – học tốt; tổ chức ôn và kiểm tra học sinh học kỳ I năm học 2022-2023; thực hiện công tác phổ cập giáo dục, công tác trường chuẩn quốc gia. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai công tác tiêm phòng vắc xin đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phát huy tối đa hiệu quả công suất sử dụng trang thiết bị. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác khám chữa bệnh. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế trong phòng chống dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Tăng cường công tác quản lý văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa , internet,quảng cáo rao vặt sai quy định. Tuyên truyền các ngày lễ, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cập nhật viết tin bài các phong trào, hoạt động của địa phương và cấp trên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị .Chủ động phát thanh trên hệ thống loa đài của xã và đa dạng về nội dung và hình thức đáp ứng tốt nhu cầu về thông tin của nhân dân trên địa bàn xã.

Công tác chuyển đổi số trên địa bàn được coi là nhiệm vụ quan trọng trong 3 tháng cuối năm 2022, tiếp tục chỉ đạo các ban ngành- đoàn thể, bộ phận chuyên môn có liên quan tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn xã. Thực hiện đúng tiến độ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận chuyên môn tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục.

Thế Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan